Programmas nosaukums: „Transporta un biznesa loģistika”

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: Vadītājs transporta un biznesa loģistikā

Akreditācija: līdz 2019. gadam (Studiju virziena akreditācijas lapa Nr. 288)

Studiju valodas: latviešu, krievu, angļu

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Programmas apjoms: 160 kredītpunkti

Fakultāte: Transporta un loģistikas fakultāte

gromov

Programmas direktors: Dr.Sc.Ing., asociētais profesors Genadijs Gromovs

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Transporta un biznesa loģistika" struktūra

Priekšmeti – Bloks A

Kods Studiju kursi Kp

 • 05 B 001 Augstākā matemātika 8
 • 05 B 003 Filozofija 2
 • 05 B 101 Mikroekonomika 4
 • B-04-142 Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība 2
 • BP-05-01 Informācijas tehnoloģijas I 2
 • 05 B 102 Makroekonomika4
 • 05 B 109 Tirgzinības 4
 • BP-05-02 Informācijas tehnoloģijas II 2
 • 05 B 006 Statistika 4
 • 05 B 110 Grāmatvedība 4
 • 05 B 115 Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana 4
 • 05 B 314 Optimizācijas teorijas un metodes 2
 • 05 P 216 Loģistikas pakalpojumu sniedzēji 2
 • 05 B 107 Starptautiskās ekonomiskās attiecības 2
 • 05 B 111 Uzņēmējdarbības pamati 4
 • 05 P 203 Apdrošināšana transportā 2
 • 05 P 307 Transporta loģistika 4
 • 05 P 999 Prakse 26
 • 05 P 204 Ārējās ekonomiskās darbības loģistika 4
 • 05 P 208 Pasažieru un kravu pārvadājumi 4
 • 05 P eks Kvalifikācijas eksāmens 2
 • 05 P k13 Kvalifikācijas darbs 10

Priekšmeti – Bloks B

Kods Studiju kursi Kp

 • 05 B 005 Lietišķo attiecību psiholoģija 2
 • 05 B 058 Svešvaloda 2
 • 05 B 212 Ievads specialitātē 2
 • 05 B 004 Sociālā psiholoģija un socioloģija 2
 • 05 B 246 Profesionālā angļu valoda loģistikas jomā 6
 • 05 P 301 Loģistikas pamati 2
 • 05 P 304 Kravas un kravu apstrāde 4
 • 05 B 217 Biznesa procesu reinženierings 2
 • 05 P 302 Transporta sistēmas 2
 • 05 P 303 Transportlīdzekļi 4
 • 05 P 312 Sertifikācija, licencēšana un kvalitātes nodrošināšana 4
 • 05 B 250 Angļu valoda karjeras vadībā 2
 • 05 P 110 Starptautiskās komerctiesības un transporta tiesības 2
 • 05 P 315 Iepirkumu un rezervju loģistika 2
 • 05 P 007 Transporta telemātika 2
 • 05 P 309 Transporta mezgli un termināli 2
 • 05 P 316 Noliktavu loģistika 2
 • 05 P 322 Transporta apkalpošanas procesu vadība 2
 • 05-P-207 Imitācijas modelēšana loģistikā 2
 • 05-P-208 Informācijas sistēmas un tehnoloģijas loģistikā 2

Priekšmeti – Bloks C

Kods Studiju kursi Kp

05 C 000 Brīvās izvēles priekšmets 8

TSI ir tiesīgs veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Programa mokoma:
Anglų
Rusijos

Peržiūrėti 4 daugiau kursų Transport and Telecommunication Institute »

Šis kursas yra Internetinės, Campus based
Start Date
Rugs 2019
Duration
4 - 5 metų
Ištęstinės
Dieninės
Price
2,700 EUR
Pagal vietas
Pagal datą
Start Date
Rugs 2019
Galutinis paraiškų davimo terminas

Rugs 2019

Location
Galutinis paraiškų davimo terminas
End Date