Keystone logo
Allegheny Wesleyan College

Allegheny Wesleyan College

Allegheny Wesleyan College

Įvadas

Allegheny Wesleyan College rengia studentus veiksmingai tarnauti Dievui, bažnyčiai ir visuomenei, teikdama Biblijos mokymą dvasinėje, socialinėje ir akademinėje aplinkoje, paremtoje konservatyvia Wesleyan tradicija.

Allegheny Wesleyan College savo programas grindžia Biblijos filosofija, pripažindama pagrindines tiesas apie žmogaus kilmę, tikslą ir likimą. Svarbiausia šioje filosofijoje yra įsitikinimas, kad Dievas kalbėjo, kad jis pasakė tiesą ir kad Jo tiesa yra atskleista Šventajame Rašte. Todėl mes pripažįstame krikščionišką tikėjimą ir filosofiją kaip žinių aiškinimo pagrindą visose mokymosi srityse. Mes tvirtai laikomės įsitikinimo, kad visos žinios visose mokslo srityse yra Dievo.

Vietos

  • Salem

    Woodsdale Road,2161, 44460, Salem

    Klausimai