Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Florida Agricultural and Mechanical University

Florida Agricultural and Mechanical University

Florida Agricultural and Mechanical University

Įvadas

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) yra 1890 m. Žemės suteikimo institucija, skirta žinių tobulinimui, sudėtingų klausimų sprendimui ir piliečių bei bendruomenių įgalinimui. Universitetas sukuria į studentą orientuotą aplinką, atitinkančią pagrindines jo vertybes. Fakultetas yra pasiryžęs ugdyti studentus bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir profesiniame lygmenyse, paruošti absolventus pritaikyti savo žinias, kritinio mąstymo įgūdžius ir kūrybiškumą tarnaujant visuomenei. FAMU kaip doktorantūros ir (arba) mokslinių tyrimų įstaiga ir toliau teiks mechanizmus kylančioms problemoms spręsti per vietos ir pasaulinę partnerystę. Patobulinęs Universiteto žemės suteikimo statusą, jis pagerins sudedamųjų dalių gyvenimą vykdydamas novatoriškus mokslinius tyrimus, bendradarbiaudamas bendradarbiaudamas ir teikdamas viešąsias paslaugas. Kol universitetas tęsia savo istorinę misiją mokyti afroamerikiečius, FAMU priima visų rasių, etninės kilmės ir tautybių asmenis kaip visą gyvenimą trunkančius universiteto bendruomenės narius.

Florida Agricultural and Mechanical University (FAMU) bus pripažintas svarbiausiu žemės stipendijos doktorantūros tyrimu universitetu, gaminančiu pasauliniu mastu konkurencingus absolventus.

Vietos

  • Tallahassee

    South Martin Luther King Junior Boulevard,1601, 32307, Tallahassee

    Klausimai