Keystone logo
National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

National Yunlin University Of Science And Technology - YunTech

Įvadas

Remdamasis tradicinėmis ir pagrindinėmis universiteto vertybėmis „Nuoširdumas, garbė, atkaklumas ir originalumas“, „YunTech“ skatina studentus tapti specialistais, turinčiais žinių valdymo gebėjimų, konkurencingais tarptautiniu mastu ir vienodai pabrėžiančiais humanitarinius mokslus ir technologijas.

Siūlyti kursus ir programas, pagrįstus „YunTech“ švietimo vizija, ir skatinti inžinerijos, vadybos, dizaino ir humanitarinių mokslų srities specialistus.

Steigti tyrimų centrus ir atlikti su technologijomis susijusius tyrimus, siekiant pagerinti šalies technologinius ir kultūrinius standartus.

Plėtoti savo, kaip technologinio universiteto, vaidmenį teikiant pramonės sektoriams pažangių studijų galimybes ir skatinant pramonės technologijų paslaugų teikimą, taip pat mokymą darbo vietoje.

Skatinti „YunTech“ būti pripažintam visame pasaulyje, mokantis iš kitų šalių patirties plėtojant aukštąjį mokslą ir noriai vykdant tarptautinį bendradarbiavimą, taip tapus vienu geriausių pasaulio universitetų.

Vietos

  • 123號

    Section 3, 64002, 123號

    Klausimai