Keystone logo
Oklahoma Wesleyan University

Oklahoma Wesleyan University

Įvadas

Oklahoma Wesleyan University misija yra išgyventi tai, ką reiškia būti į Kristų orientuotu universitetu, modeliuojančiu minties, gyvenimo ir tikėjimo būdą. Tai yra rimtų studijų, sąžiningų klausimų ir kritiško susidomėjimo vieta, visa tai kalbant apie laisvųjų menų bendruomenę, kuri gerbia Jėzaus Kristaus Pirmenybę, Šventojo Rašto prioritetą, Tiesos siekimą ir Išminties praktiką.

Jėzaus Kristaus, kaip įsikūnijusio Dievo Sūnaus, Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, kuris yra visų mokymosi objektyvas ir mūsų kasdienio gyvenimo Viešpats, pirmumas.

Šventasis Raštas yra neteisingas ir autoritetingas parašytas Dievo žodis, vedantis mus visais tikėjimo, mokymosi ir gyvenimo klausimais.

Tiesos siekimas kaip objektyvi, pasiekiama tikrovė, pagrįsta Jėzaus Kristaus asmeniu ir pavyzdžiu bei įtvirtinta Biblijoje.

Išminties praktika kaip tikslas visiems universiteto bendruomenės nariams, kurie stengiasi skatinti išgydymą ir visumą sulaužytoje kultūroje ir įskaudintame pasaulyje.

Vietos

  • Bartlesville

    Silver Lake Road,2201, 74006, Bartlesville

    Klausimai