Keystone logo
Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Pazmany Peter Catholic University - PPKE

Įvadas

Pázmány Péter katalikų universitetas (PPCU) yra valstybės patvirtinta aukštojo mokslo įstaiga, kuriai vadovauja Katalikų bažnyčia ir kurią valdo Vengrijos katalikų vyskupų konferencija. Apaštališkojo Šventojo Sosto katalikų švietimo kongregacija savo dekrete Nr. 1151 (1999 m. Lapkričio 25 d.) Paskelbė, kad Šventasis Sostas tiesiogiai įsteigė ir patvirtino Pázmányo universitetą.

Universitetas turi juridinį asmenį tiek Katalikų bažnyčios, tiek Vengrijos valstybės teisinėje sistemoje. Katalikų bažnyčioje ši institucija laikoma oficialiu bažnytiniu juridiniu asmeniu. PPCU sudaro unikalų Vengrijos aukštojo mokslo segmentą kaip neregioninę instituciją, veikiančią nacionaliniu mastu ir kuri yra tarptautinio mokslinių tyrimų universiteto narė.

Vietos

  • Budapest

    Szentkirályi utca,28, 1088, Budapest

    Klausimai