Keystone logo
© Tamara Ljubičić, Faculty of Humanities and Social Sciences
University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences

Įvadas

Bakalauro studijų programa Psichologija yra derinama su Europos psichologijos diplomu (EuroPsy) ir yra sukurta remiantis kompetencijomis grįstu požiūriu į aukštąjį mokslą. Studijos trunka šešis semestrus (180 ECTS), o jas baigę absolventai įgyja Psichologijos universiteto bakalaureuso titulą (u. bacc. psich.). Pamokos vyksta Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultete ir kitose Splito universiteto dalyse. Studija atliekama tik anglų kalba ir nuo pat pradžių rengia studentus tarptautinei mokslinei ir profesinei komunikacijai. Studijų programoje dalyvauja mokslininkai ir dėstytojai iš Kroatijos universitetų ir tarptautinių institucijų, tokių kaip Jeilio universitetas, Santa Fė institutas, Šiaurės rytų universitetas, Hadersfildo universitetas, Vakarų universitetas ir Université de Poitiers. Studijų metu studentai sužinos apie skirtingas psichologines disciplinas ir teorines kryptis, įgis tyrimų metodologijos įgūdžių, įgis pagrindinių žinių apie mokslo disciplinas, kurios susikerta su psichologija (pvz., filosofija, antropologija, sociologija). Baigę studijas studentai gali įsidarbinti planuojant ir vykdant mokslinius tyrimus, rinkti ir apdoroti duomenis (rinkos tyrimai, telekomunikacijos, žiniasklaida, nevyriausybinės organizacijos ir kt.) arba tęsti mokslus magistrantūros lygmenyje Kroatijos Respublikoje ir ES šalių.

Vietos

  • Split

    Poljička cesta,35, 21000, Split

Klausimai