Keystone logo
Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Yildiz Technical University

Įvadas

Misija: Mūsų misija yra sukurti universitetą, kuris pradėtų švietimą, mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir meninį darbą, kurio tikslas - visuomenės pažanga ir gyvenimo kokybės gerinimas suprantant nacionalinį ir tarptautinį solidarumą; ir ugdo kūrybingus, iniciatyvius, klausinėjančius ir etiškus studentus, aprūpintus visuotinėmis vertybėmis, kurie nuolat atsinaujina, siekia mokytis visą gyvenimą ir geba analizuoti bei sintezuoti.

Vizija: Mūsų vizija yra tapti vienu iš labiausiai pageidaujamų pasaulio universitetų su mūsų švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros aplinka.

Vietos

  • Istanbul

    Yıldız, 34349 Beşiktaş/İstanbul, Turkey, , Istanbul

    Klausimai