Abai Kazakh National Pedagogical University

Vietos

Almata

Address
050010, Republic of Kazakhstan. Almaty, Dostyk Ave., 13
Almata, Almatos provincija, Kazachija