Lithuanian University of Educational Sciences

Įvadas

Oficialus aprašymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1935 m. įkūrė pirmąjį aukštojo mokslo mokyklą - dviejų Pedagoginis institutas Klaipėdoje, pagrindinis uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotos pradinės mokyklos ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939. Kovo, Vokietija įsiveržė į Klaipėdos kraštą, Pedagoginis institutas buvo evakuotas į Panevėžį, o rudenį - kai Lietuvai atgavus Vilnių, sostinė buvo perkelta ir pavadintas Vilniaus pedagoginiame institute. &nbsp 1990. kovo 11 d. Po to, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, institutas pradėjo mokymo ir administracinius restruktūrizavimą. &nbsp 1992. Gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba suteikė universiteto instituto statusą, universitetas priėmė įstatus, ir nuo tada jis vadinamas Vilniaus pedagoginiame universitete. &nbsp 11 000 Lietuvos universiteto Švietimo studijų studentai.Universiteto akademinį personalą sudaro 552 darbuotojų, iš kurių 84 profesoriai, daktarai ir habilituoti daktarai), 216 - docentai daktarai), 151 lektoriai, 101 asistentai. &nbsp Universitetas turi devynis fakultetų ir du institutai: Fizikos ir technologijų katedra Edukologijos fakultetas Gamtos mokslų fakultetas Istorijos fakultetas Lietuvos studijų fakultetas Matematikos ir informatikos fakultetas Socialinių mokslų fakultetas Filologijos fakultetas Sporto ir sveikatos katedra Socialinės komunikacijos institutas Profesinis tobulėjimas institutas

Vietos

Vilnius

Address
Lithuanian University of Educational Sciences
Student st. 41, Vilnius

LT-08106 Vilnius, Vilniaus apskritis, Lietuvos Respublika

„Keystone“ stipendija

Susipažinkite su mūsų siūlomomis stipendijų galimybėmis