Geriausios verslo mokyklos ir universitetai jungtinėse Amerikos Khok Khian - Tailandas 2021

Universitetų ir verslo mokyklas bakalauro programų Khok Khian. Rasti visą apie aukščiausią reitingą universitetų Khok Khian čia info, ir susisiekti su jais tiesiogiai!...

Universitetų ir verslo mokyklas bakalauro programų Khok Khian. Rasti visą apie aukščiausią reitingą universitetų Khok Khian čia info, ir susisiekti su jais tiesiogiai!

Mokyklos

ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วม ... Skaityti daugiau

ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม Skaityti mažiau