TED University

Įvadas

Oficialus aprašymas

TED

Turkijos įkÅ«rÄjas Mustafa Kemal Atatürk, įsitikinÄs, kad Å¡vietimo vaidmuo yra labai svarbus Å¡alies modernizavimui, savo kalboje Didžiosios NacionalinÄs asamblÄjos Turkijos asamblÄjos inauguracijoje 1925 m. LapkriÄio mÄn. PaskelbÄ, kad norint pasiekti Å iuolaikinÄs Å¡vietimo sistemos Turkijoje tikslo tikslas buvo privatios įmonÄs dalyvavimas. Turkijos Å¡vietimo asociacija buvo įkurta 1928 m. Spalio 31 d., Remiantis Å¡ia vizija ir vadovaujantis naujoviÅ¡komis Atatiurko ir jo draugų pastangomis. 1939 m. Gruodžio 12 d. Ministro sprendimu buvo suteiktas teisinis statusas "VisuomenÄs gerovÄs asociacija".

Kaip nurodyta antroje jos chartijos dalyje, Turkijos Respublikos prezidentas yra Turkijos Å¡vietimo asociacijos globÄjas. TED yra seniai įsteigta pilietinÄs visuomenÄs organizacija, teikianti stipendijas sÄkmingiems studentams su ribotomis pajamomis, atverianti užsienio kalbos mokyklas ir bendruomenes kaip mokymo priemonÄ tiek Turkijoje, tiek užsienyje, kuria mokslines platformas, siekianÄias tobulinti Å¡vietimo lygį Turkijoje, atsižvelgiant į Å¡iuolaikinius pasaulio standartus, sukuria supratimÄ apie Å¡vietimo sistemos problemas Turkijoje ir galimus jos sprendimus bei padeda kurti Turkijos Å¡vietimo politikÄ. Å iuo metu TED yra 38 mokyklos, 2 atstovybÄs, studentų bendrabutis, absolventų biuras ir daugybÄ sporto klubų, priklausanÄių mokykloms.

TEDU

TED universitetas (TEDU) 2012 m. Ä®steigÄ Turkijos Å¡vietimo asociacija (TED), kuri nuo 1928 m. PradÄjo Å¡vietimo plÄtrÄ Turkijoje. TEDU yra progresyvi akademinÄ institucija, siÅ«lanÄia integruotÄ požiÅ«rį į aukÅ¡tÄjį mokslÄ ir aukÅ¡tos kokybÄs studentams skirtÄ edukacinÄ patirtį. Per akademiÅ¡kai griežtus dalykinius darbus, dinamiÅ¡kÄ mokymÄ, prasmingus mokslinius tyrimus ir daugybÄ galimybių mokiniams įsitraukti į užsienį ir užsienį, mes siekiame kurti įvairiÄ socialiai atsakingų, globalaus besimokanÄių visÄ gyvenimÄ trunkanÄių mokinių bendruomenÄ.

KvieÄiame studentus aktyviai dalyvauti nuolatinio mokymosi ir gamybos aplinkoje TEDU ir pasinaudoti privilegija bÅ«ti TEDU studentu su daugybe stipendijų galimybių.

Misija ir vizija

  • Sukurkite mokyklas, siÅ«lanÄias aukÅ¡tos kokybÄs turizmo ir užsienio kalbų mokymÄ.
  • IÅ¡plÄskite patirtį visuose Å¡vietimo lygmenyse nuo ikimokyklinio iki universitetinio lygio visoje Å¡alyje.
  • Teikti studentams bÅ«stÄ ir remti sÄkmingų studentų Å¡vietimÄ finansiniu poreikiu teikiant stipendijas visoje Å¡alyje.
  • Kurti mokslo platformas, kad Turkijos Å¡vietimo standartai atitiktų Å¡iuolaikinius lygius.
  • IÅ¡plÄsti pilietinÄs iniciatyvos veiklÄ ir tarptautinÄse platformose.
  • Atlikti mokslinių tyrimų projektus, siekiant didinti socialinį supratimÄ apie problemas ir esamos Å¡vietimo sistemos sprendimÄ.
  • Imk aktyvų vaidmenį formuojant Turkijos Å¡vietimo politikÄ.

Vietos

Ankara

Address
Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej Çankaya ANKARA
Ankara, Ankara, Turkija